Verordening
(EU) Nr. 1169/2011

Op 22 november 2011 heeft het Europees Parlement de verordening ‘verstrekking van voedselinformatie aan consumenten’ officieel gepubliceerd. Dit heeft aanzien- lijke gevolgen voor uw specificatiebeheersysteem, verpakkingen en etiketten. Door de nieuwe verordening zal ruim 95% van de bestaande verpakkingen, folies en etiketten aangepast moeten worden.


Wilt u goed voorbereid zijn op de inwerkingtreding van verordening (EU) Nr.1169/2011, bezoek dan het seminar 'nieuwerwets etiketteren'. De eerstvolgende sessie staat gepland voor het najaar van 2014.

   
 

Wat zijn de gevolgen voor u?

De verordening 'verstrekking van voedselinformatie aan consumenten' vervangt de huidige Europese Etiketteringsrichtlijn en het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen. De verordening stelt strenge eisen ten aanzien van de verplichte voedselinformatie, zoals vermelding van de verplichte voedingswaarde. Daarnaast worden strengere eisen gesteld aan de bedrukking, zoals de verplichte lettergrootte en aangepaste typografie bij de aanwezigheid van allergenen.

 
   
 

Belangrijk: met ingang van 13 december 2014
dienen alle etiketten van verpakte voedingsmiddelen
te voldoen aan de nieuwe regelgeving.

 
   

Wij informeren u graag

Etiket Nederland informeert u graag over de verordening ‘verstrekking van voedselinformatie aan consumenten’. De seminars rondom het thema 'nieuwerwets etiketteren' zijn een groot succes! Ruim 400 bedrijven zijn u voorgegaan en hebben zich laten informeren over de belangrijkste wijzigingen die de verordening (EU) Nr. 1169/2011 met zich meebrengt.


Bent u al voorbereid? In het najaar zijn wij voornemens om een extra seminar te organiseren waarbij u ontdekt welke wijzigingen van invloed zijn op uw producten en wat de gevolgen hiervan zijn op uw etiketten. Bovendien komt u in contact met andere professionals uit de voedingssector en kunt u in gesprek gaan over de gevolgen voor u en de sector in zijn geheel.

 

Praktische informatie

    • Datum seminar: 13 november 2014 
    • Locatie: Etiket Nederland B.V. te Alkmaar
    • Gratis deelname
 

Heeft u interesse om deel te nemen aan het seminar?

Meld u aan via marketing@etiketnederland.nl