Précon Food Management tevreden over de huidige samenwerking

Matthijs Sels, verantwoordelijk voor Marketing & Business Development bij Précon Food Management B.V., geeft zijn visie over de huidige samenwerking:

"De komst van verordening (EU) Nr. 1169/2011 heeft impact op vrijwel alle bedrijven in de voedingsmiddelenketen. Zij dienen de juiste productinformatie te verstrekken via de verpakkingen, folies, etiketten of ander begeleidend materiaal. De interpretatie van de verordening blijkt in de praktijk lastig te zijn. Dit leidde tot uiteenlopende klantvragen bij zowel Etiket Nederland als Précon Food Management.

Als reactie op de behoefte aan duidelijkheid betreffende de inhoud van de verordening is een eerste seminar georganiseerd, waarin de impact van verordening (EU) Nr. 1169/2011 op de productgroepen en verpakking het uitgangspunt vormde. Dit bleek een groot succes te zijn. Het seminar is uitgegroeid tot het platform ‘Nieuwerwets Etiketteren’ dat bestaat uit seminars, de website www.nieuwerwetsetiketteren.nl en themabijeenkomsten.

Inmiddels hebben meer dan 350 directeuren, inkopers, kwaliteitsmanagers en marketeers deelgenomen aan de seminars en themabijeenkomsten die door Etiket Nederland worden gefaciliteerd. De inhoudelijke bijdrage is afkomstig van Précon Food Management.

Anderhalf jaar verder, kijken wij vanuit Précon Food Management terug op een geslaagde samenwerking, waarbij beider kennis en expertise een waardevolle bijdrage levert aan het doel van ‘Nieuwerwets Etiketteren'. Het samenwerkingsverband biedt volop mogelijkheden om het 'Nieuwerwets Etiketteren' verder uit te bouwen - dit wordt zeker voortgezet!"

<< terug